سکوریت استور

آتش نشانی،استانداردهای آتش نشانی،اطفاء حریق،اعلام حریق،تاییدیه آتش نشانی Archives - سکوریت استور

- بار
استانداردهای آتش نشانی

استانداردهای آتش نشانی

نکات مهم آتش نشانی که در طراحی ساختمان باید لحاظ شود: ۱- اگر ساختمان بیشتر از ۵طبقه مسکونی باشد شامل ضوابط آتش نشانى می شود. ۲- اگر ساختمانى، تعداد طبقات آن ۶ و یا بیشتر باشد و ارتفاع کف آخرین طبقه مسکونى از کف  ۰،۰۰ +- بیشتر از ۲۳ متر ارتفاع داشته باشد حتماً نیازمند تعبیه پله فرار بغیر از دستگاه پله اصلى ساختمان میباشد. (در صورتیکه ساختمان ۶ طبقه باشد و کف آخرین طبقه […]

- بار
مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی

مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی

مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی Skip to content مراحل اخذ تاییدیه آتش نشانی مراحل اخذ تاییدیه آتشنشانی و روند دریافت این تاییدیه از سازمان آتش نشانی و یا سازمان نظام مهندسی برای ساختمان، ابتدا باید تشکیل پرونده و هماهنگی امور اداری پرونده پروژه در سازمان آتش نشانی با اخذ وکالت کاری از کارفرما و یا نماینده قانونی ایشان انجام شود. معمولا در روند اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی (آتش نشانی تهران، آتشنشانی اصفهان، مشهد شیراز […]